Aug. 4, 2016

Prezentācijas no konferences sesijām

Diasporas bērnu valodu prasme un saiknes saglabāšana ar Latviju

Inta Mieriņa, LU Diasporas un Migrācijas pētījumu centrs

Latvijas valsts simtgade: iespēja stiprināt latvisko kultūrtelpu skolās

Māris Pūlis, Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā Izglītības nodaļas vadītājs

Latvijas valsts simtgade: iespēja stiprināt latvisko kultūrtelpu

Jolanta Borīte, Latvijas valsts simtgades birojs