Aug. 4, 2016

Prezentācijas no darba grupas "Remigrācija: ko mēs noteikti varam izdarīt?"

Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns 2013-2016

Ekonomikas ministrija

Kas ņemams vērā no pētījumiem par REMIGRANTU VAJADZĪBĀM?

Inta Mieriņa, LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs