Aug. 4, 2016

Prezentācijas no darba grupas "Pilsoniskā līdzdalība: daudzveidīgu piederību meklējot"

Ceļā uz Eiropas latviešu kongresu

Eiropas Latviešu apvienība

Pilsoniskā sabiedrība datos: Eiropas Sociālā pētījuma rezultāti

Ilze Trapenciere, ESS Nacionālā koordinatore, LU FSI