Aug. 4, 2016

Prezentācija no darba grupas "Kultūra un māksla piederības saišu stiprināšanai"

Par Latvijas Nacionālā kultūras centra sadarbību ar ārvalstu latviešiem un gatavošanos XXVI VISPĀRĒJIEM LATVIEŠU DZIESMU UN XVI DEJU SVĒTKIEM

Aiga Vasiļevska, Latvijas Nacionālā kultūras centra projektu koordinatore