Aug. 3, 2016

Prezentācijas no darba grupas "Izaicinājumi un iespējas latviskai izglītībai"

Darba grupas dalībnieku portrets

Izglītības un zinātnes ministrijas atbalsts diasporai

Valsts atbalsts diasporai

Dace Dalbiņa, Latviešu valodas aģentūras direktora vietniece, Izglītības daļas vadītāja

Skolēnu apmaiņas projekti

Aija Melle, Rīgas Juglas vidusskolas direktore

Stokholmas latviešu skola

Ieva Reine, Stokholmas Latviešu skolas pārzine

Valsts atbalsts diasporai

Aija Bauere, Sabiedrības integrācijas fonda Sekretariāta direktore

Vidzemes pašvaldību sadarbība ar Sibīrijas latviešiem

Mairita Kaņepe, Cēsu laikraksts "Druva"

Rīgas komercskola "Tālmācības vidusskola"

Latviešu valoda: dialogs ar diasporu

Anta Lazareva, Valsts izglītības satura centra Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja

Augsim Latvijai!

VĒRTĪBAS

Judīte Suharevska, Jaunsardzes informācijas centrs