Aug. 10, 2016

KONFERENCES REZOLŪCIJA IR SAGATAVOTA IZPLATĪŠANAI

Konferences "Latvieši pasaulē - piederīgi Latvijai. 2016" rezolūcija šodien tiek nosūtīta esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem

Rezolūcijas teksts

Aug. 10, 2016

PĒDĒJAIS IERAKSTS NO KONFERENCES DARBA 30.JŪLIJĀ

Divas diskusijas (konferences otrā un trešā sesija) ir vienā ierakstā

IERAKSTS

Ieraksta saturs

Diskusija Pilsoniskās un ekonomiskās sadarbības iespējas un izaicinājumi latviešu mītnes zemēs

 • Vada: Mārtiņš KAPRĀNS, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks, kultūras ministres padomnieks
 • Piedalās: Ilze GAROZA, Pasaules brīvo latviešu apvienības ģenerālsekretāre; Ilmārs LATKOVSKIS, Latvijas Republikas Saeimas deputāts; Inta MIERIŅA, LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore; Elīna PINTO, Eiropas Latviešu apvienības politikas referente; Aiva ROZENBERGA, Latvijas Institūta direktore

 

Diskusija Latvijas valsts simtgade: iespējas stiprināt latvisko kultūrtelpu

 • Vada: Kristaps GRASIS, Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdētājs
 • Piedalās: Anita ANDERSONE, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē Kultūras nozares vadītāja; Jolanta BORĪTE, Latvijas valsts simtgades biroja pārstāve; Inguna GRIETIŅA, Eiropas Latviešu apvienība; Māris PŪLIS, Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā Izglītības nodaļas vadītājs
Aug. 9, 2016

KLĀT NĀK 30.JŪLIJA SESIJU IERAKSTI

Konferences atklāšana un pirmā sesija ir vienā ierakstā

Konferences atklāšanas un pirmās sesijas ieraksts

IERAKSTS

Ieraksta saturs

Konferences atklāšana

 • Uldis Lielpēters, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks
 • Pēteris Kārlis ELFERTS, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos
 • Ilze Garoza, Pasaules brīvo latviešu apvienības ģenerālsekretāre

 I SESIJA 

Sava valsts kā uzdevums: nācija, teritorija un modernitāte Latvijas pirmajā simtgadē. Ivars ĪJABS, Latvijas valsts simtgades radošās padomes pārstāvis

Pret simtiem iešu viens: larviešu diasporu vēsturiskā pieredze. Jānis KRĒSLIŅŠ, Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas pētnieks

Diasporas bērnu valodu prasme un saiknes saglabāšana ar Latviju. Inta MIERIŅA, Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore

Aug. 3, 2016

!!! UZMANĪBU !!! DARBA GRUPU IERAKSTI !!!

29.JŪLIJA IERAKSTI

Darba grupa "Diasporas potenciāla iesaiste Latvijas tautsaimniecībā"

Vada: Ilze GAROZA, Pasaules brīvo latviešu apvienības ģenerālsekretāre, un

         Gatis EGLĪTIS, ekonomikas ministra padomnieks

Darba grupa "Pilsoniskā līdzdalība: daudzveidīgu piederību meklējot"

Vada:    Elīna PINTO, Eiropas Latviešu apvienības politikas referente, un

             Zaiga PŪCE, biedrības „Ascendum” valdes priekšsēdētāja

Konference "Latvieši pasaulē - piederīgi Latvijai. 2016" ir pabeigusi savu darbu

Aug. 2, 2016

Konferences dalībnieki pārstāvēja 20 pasaules valstis - ASV, Austrāliju, Austriju, Baltkrieviju, Franciju, Igauniju, Islandi, Itāliju, Īriju, Kanādu, Krieviju, Latviju, Lielbritāniju, Lietuvu, Luksemburgu, Norvēģiju, Somiju, Šveici, Vāciju un Zviedriju.

Konferences fotodēlis

Konferences dalībnieku kopbilde

Fotomirkļi 

Konference "Latvieši pasaulē - piederīgi Latvijai. 2016"

Konferenci organizē Kultūras ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Eiropas Latviešu apvienību, Izglītības un zinātnes ministriju un Pasaules Brīvo latviešu apvienību.

Konference turpinās dialogu starp ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem, Latvijas valsts iestādēm un sabiedrību latviskās identitātes saglabāšanai un saišu stiprināšanai ar Latviju.

Latvijas valsts simtgades tuvošanās būs klātesošs motīvs konferences darba kārtībā – simtgade ir slieksnis un atskaites punkts, kas liek apzināt paveikto un sasniegto, kā arī uzstādīt jaunus mērķus.

Divas diskusijas - "Pilsoniskās un ekonomiskās sadarbības iespējas un izaicinājumi latviešu mītnes zemēs" un "Latvijas valsts simtgade: iespēja stiprināt latvisko kultūrtelpu" - no dažādiem skatupunktiem skars nemainīgi aktuālās tēmas par latviskās kultūrtelpas stiprināšanu, diasporas pilsonisko un ekonomisko potenciālu sadarbībai ar Latviju, ar atgriešanos saistītos jautājumus. Proti, identitātes un valodas saglabāšana, pilsoniskā atbildība un iesaistīšanās Latvijas izaugsmē, mobilitāte, kas ļauj bagātināt Latvijas dzīvi ar citās kultūrās gūto pieredzi – mūsdienu pasaulē ir iespējams apliecināt latviskuma uzturēšanas vērtību, nepretstatot to iespējām, ko sniedz atvērtā pasaule.

Darbs grupās Izaicinājumi un iespējas latviskai izglītībai; Kultūra un māksla piederības saišu stiprināšanai; Pilsoniskā līdzdalība: daudzveidīgu piederību meklējot; Diasporas potenciāla iesaiste Latvijas tautsaimniecībā;  Remigrācija: ko mēs noteikti varam izdarīt? palīdzēs apzināt pēdējo gadu attīstību dažādās jomās un dos ieguldījumu diskusijām konferences sesijās.

Konference notiks š.g. 29.–30. jūlijā Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Iespēja noskatīties konferenci tiešraidē

Lūgums informēt par šo iespēju arī citus interesentus

29.jūlijā divas konferences darba grupas tiks straumētas internetā (saite – www.nvotv.lv), un ikvienam interesentam būs iespēja sekot to darbam tiešraidē:

 • 11:00-13:30 – darba grupai „Diasporas potenciāla iesaiste Latvijas tautsaimniecībā”;
 • 14:30-17:00 – darba grupai „Pilsoniskā līdzdalība: daudzveidīgu piederību meklējot”.

 30.jūlijā no 9:00-16:30 tiks straumēta konferences norise – uzstāšanās un diskusijas.

Ieejot mājas lapā http://www.nvotv.lv/ ,tiešraides dienās 29.jūlijā un 30.jūlijā, uzklikšķinot uz loga ar konferences informāciju, jūs pieslēgsieties tiešraidei.

Konferences programma

I diena: piektdiena, 29.jūlijs

KONFERENCES DARBA GRUPAS

Norises vieta:  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrs, Mūkusalas ielā 3, Rīgā

 11:00-13:30  Priekšpusdiena

 • 1.grupa Izaicinājumi un iespējas latviskai izglītībai. Vada Māris PŪLIS, Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā Izglītības nodaļas vadītājs, un Dace DALBIŅA, Latviešu valodas aģentūras direktora vietniece
 • 2.grupa Diasporas potenciāla iesaiste Latvijas tautsaimniecībā. Vada Ilze GAROZA, Pasaules brīvo latviešu apvienības ģenerālsekretāre, un Gatis EGLĪTIS, ekonomikas ministra padomnieks 

13:30-14:30   Pārtraukums

14:30-17:00   Pēcpusdiena

 • 3.grupa Kultūra un māksla piederības saišu stiprināšanai. Vada Inguna GRIETIŅA, Eiropas Latviešu apvienības kultūras referente, un Aiga VASIĻEVSKA, Latvijas Nacionālā kultūras centra projektu koordinatore
 • 4.grupa Remigrācija: ko mēs noteikti varam izdarīt? Vada Māra SĪMANE, Pārresoru koordinācijas centra konsultante, un Uģis BRŪKLENE, Nacionālo bruņoto spēku kapelāns
 • 5.grupa Pilsoniskā līdzdalība: daudzveidīgu piederību meklējot. Vada Elīna PINTO, Eiropas Latviešu apvienības politikas referente, un Zaiga PŪCE, biedrības „Ascendum” valdes priekšsēdētāja

17:30-19:30   Konferences neformālā atklāšana Latvijas Nacionālās bibliotēkas Korē, 11.stāvā

 


II diena: sestdiena, 30.jūlijs

    8:00-9:00   Dalībnieku reģistrācija, kafijas galds

    9:00-9:30   Konferences atklāšana

  9:30-11:00   I SESIJA 

 • Sava valsts kā uzdevums: nācija, teritorija un modernitāte Latvijas pirmajā simtgadē. Ivars ĪJABS, Latvijas valsts simtgades radošās padomes pārstāvis
 • Pret simtiem iešu viens: larviešu diasporu vēsturiskā pieredze. Jānis KRĒSLIŅŠ, Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas pētnieks
 • Diasporas bērnu valodu prasme un saiknes saglabāšana ar Latviju. Inta MIERIŅA, Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore

11:00-11:30   Ģimenes foto 

11:30-12:00   Kafijas galds

12:00-13:15   II SESIJA

Diskusija Pilsoniskās un ekonomiskās sadarbības iespējas un izaicinājumi latviešu mītnes zemēs.

 • Vada: Mārtiņš KAPRĀNS, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks, kultūras ministres padomnieks.
 • Piedalās: Ilze Garoza, Pasaules brīvo latviešu apvienības ģenerālsekretāre; Ilmārs LATKOVSKIS, Latvijas Republikas Saeimas deputāts; Inta Mieriņa, LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore; Elīna Pinto, Eiropas Latviešu apvienības politikas referente;Aiva ROZENBERGA, Latvijas Institūta direktore

13:15-14:15   Pusdienas

14:15-15:30   III SESIJA

Diskusija Latvijas valsts simtgade: iespējas stiprināt latvisko kultūrtelpu.

 • Vada: Kristaps GRASIS, Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdētājs.
 • Piedalās: Anita ANDERSONE Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē Kultūras nozares vadītāja; Jolanta BORĪTE, Latvijas valsts simtgades biroja pārstāve; Inguna GRIETIŅA, Eiropas Latviešu apvienība; Māris Pūlis, Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā Izglītības nodaļas vadītājs

15:30-16:30   Noslēgums. Konferences rezolūcijas apspriešana

Atskats uz konferenci "Latvieši pasaulē - piederīgi Latvijai un savam novadam". Cēsis, 2015.gada 23.-24.jūlijs

Darba grupu rezultātu apkopojums

Fotogrāfijas

Laumas Kalniņas fotogrāfijas

Guntas Robežnieces fotogrāfijas

 

 

Dalībnieku jautājumi konferencei „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2016”

Latvijas PSR rakstniecības turpināšana vel šodien, lai gan no daudzām citām CCCP sekām esam atbrīvojušies!?

Latviešu sestdienas skolu mācību programmu akreditācija; izglītības un kultūras pieprasījuma specifika latviešu diasporā Latvijai tuvējās valstīs.

Bērnu vasaras nometnes un latviskās identitātes un dzīves dziņas uzturēšana

Reemigrācijas reālā iespējamība vs saikne ar Latviju, esot ārpus tās

Diasporas atgriešanās Latvijā

Latvijas jauniešu iesaistīšana/iesaistīšanās diasporu aktivitātēs

Uzzināt par jautājumiem , kas saistīti ar Latvijas vēsturi , izglītību

Latvijas vīzija 2020

Sadarbība ar Latvijas institūcijām (e-Latvija, Kultūras ministrija etc.)

Latviešu valodas apguve ārvalstīs

Latviešu bērnu brīvlaiku nometnes (brīvā laika pavadīšana)

valodas mācīšana skolās ārpus Latvijas

latviešu valodas mācīšana skolās ārpus Latvijas

Latvijas valdības skatījumu uz diasporu tuvāko 5 gadu laikā

Attālinātas izglītības iespējas diasporas latviešiem

Kristīgās un latviskās vērtības, vienojošais un atšķirīgais

Diasporas politika

Reemigrējušo NVO izveide

Praktiskās iespējas informācijas nodrošināšanai reemigrantiem

Kā motivēt ārzemēs dzīvojošos latviešus, lai viņi pildītu aģentu/vēstnieku funkcijas ārzemēs tādējādi sekmējot Latvijas ekonomiku

Brexit ietekme uz Latvijas studentiem bakalaura, maģistra un doktorantūras programmās, ietekme uz strādājošiem Latvijas pilsoņiem un viņu ģimenēm

Re-emigrācijas plāna attīstība

"Pie pilnas bļodas draugu daudz" /Latviešu sakāmvārds/ Kas latviešiem būtu jāmācās no ebrejiem?

Filmas

Daudzi latvieši pēc neatkarības atgūšanas atstāja Latviju ne tikai ekonomisku iemeslu dēļ, bet arī tāpēc, ka valsts necienīja savus pilsoņus. Ja nekas nav mainījies valsts cieņā pret saviem pilsoņiem, kāpēc lai tie atgriežas no vietām, kur ir labāki apstākļi, labestīgāka vide un cieņpilnība? Gribu uzzināt vai kauktas ir mainījies un, kā valsts to skaidro.

Izglītība

Ārvalstīs esošo aktīvo iedzīvotāju sadarbība ar lauku, reģionālo NVO pārstāvjiem. Iespējamā mijiedarbība, sadarbība.

NVO līdzdalības nozīmīgums un pienesums

Finansiālā atbalsta iespējas diasporas organizācijām

Reemigrācijas plāns, diasporas politika un to komunicēšana diasporas pārstāvjiem

Gatavošanos Latvijas valsts 100-gadei

Kādas metodes ir pilsonisko līdzdalību ārzemes dzīvojošos latviešos?

Kā latviskā identitāte mijiedarbojas ar citām (citvalstu, ES) identitātēm? Kas ir latviskās identitātes pamatā?

Latviskās kultūrtelpas paplašināšana un stiprināšana

Globalizācijas kontekstā ir svarīgi veidot dialogu, informācijas apmaiņu starp LV un diasporu - galvenie ziņu portāli ignorē preses relīzes no Īrijas

Latviskā izglītība digitālo tehnoloģiju laikmetā

Skolēnu integrācija/apmācība latviešu skolās pēc ģimenes atgriešanās Latvijā.

Latviskās izglītības veicināšana, īpaši pusaudžu vidū.

Kas liek mūsu tautiešiem vēl joprojām doties uz citām zemēm, ja jau Latvija skaitās pārvarējusi 2009. gada krīzi? Un kā to grasās atrisināt valdība?

Latvijas identitātes saglabāšana ārpus Latvijas; saišu stiprināšana ar Latviju; Latvijas simtgades atzīmēšana - kā ārpus Latvijas kopienas vislabāk varētu piedalīties un atbalstīt.

Kā iesaistīt vairāk latviešu diasporas centrus LNB lasīšanas veicināšanas programmās "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" un "Grāmatu starts"?

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016

Latviskā izglītība

Kā saprotu, ir iespēja piedalīties ar vebināra palīdzību? Jautājumi par izglītību: (1) Nepieciešams daudz vairāk uzmanības/plānošanas veltīt pirmsskolas vecuma bērnu vajadzībām, jo pagaidām šī joma, ir pamesta novārtā (visi materiāli sākas no 1. klases). Bet, ja bērns līdz skolas vecumam neiemācās elementāro latviešu valodu, tad sākt ar 1. klasi bieži ir par vēlu (jo vairs nav intereses un tas ir daudz grūtāk). (2) Latviešu valodas mācību materiālus nepieciešams vienkāršot diasporas vajadzībām - piemēram, klasiskos latviešu literatūras meistardarbus vajadzētu izdot "vienkāršotā" latviešu valodā, jo valodas līmenis bērniem diasporā ir zemāks; pasakām vajadzētu pievienot "skaidrojošo vārdnīcu" (piem., kas ir abra). (3) Vasaras valodas/diasporas nometnes vajag rīkot ne tikai vecākiem bērniem, bet arī jaunākiem, varbūt pat kopā ar vecākiem. Iemesls tas pats, kas 1. punktā - ja valodu mēģina mācīt tikai, sākot ar skolas vecumu, bieži tas ir par vēlu. (4) Nepieciešams izveidot atbalsta pasākumus/grupas diasporas vecākiem, kuri vēlas saviem bērniem mācīt latviešu valodu (interneta forumi, vasaras atbalsta grupas Latvijā, e-pastu listes, Skype konsultācijas ar skolotājiem/logopēdiem u.tml.)

Pieaugušo izglītība

Sadarbība ar latviešiem Eiropā

Latviskās dziņas saglabāšana jebkurā esamībā.....

Izglītības un pilsoniskās līdzdalības jautājumi, diasporas iespēja iesaistīties Latvijas 100gades atzīmēšanas pasākumos.

Ieinteresēto investoru iesaiste Latvijas, Baltijas, Eiropas projektos

Kultūras saites

Sadarbības projekti Latvijas 100gades ietvaros

Latviešu valodas un kultūras saglabāšana un nodošana jaunajai paaudzei ārvalstīs.

Latvijas diasporas uzņēmēju tīklošanās

Nodrošināt informāciju par Ekonomikas ministrijas īstenotajām aktivitātēm un plānie, īpaši par Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna īstenošanas gaitu.

Tīklošanās, informācijas apmaiņa

Gandrīz katram Latvijas iedzīvotājam nesenā pagātnē ir emigrējuši tuvinieki. Man ļoti aktuāls šķiet jautājums, kā saglabāt latvisko identitāti izbraukušajos un jo sevišķi viņu bērnos.

Pilsoņu līdzdalība vēlēšanu procesos

Reemigrācijas plāna sasniegumi un pienesums.
Kāda ir reālā Reemigrācijas plāna pielietošana dzīvē?
Kā Reemigrācijas plāns var palīdzēt cilvēkam kas jau, atgriezies Latvijā?
Kāds guvums ir ticis Latvijas ekonomikai no imigrācijas un jaunu uzņēmumu dzimšanas imigrantu vidū?

Reemigrācija.

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un nozīme mūsdienās

Bērnu un jauniešu reintegrācija Latvijas izglītības sistēmā

Jauniešu/jauno profesionāļu iesaiste un aktivitātes

LATVISKĀ IDENTITĀTE ANGĻU VALODĀ RUNĀJOŠIEM UN TĀS ASPEKTI

Reemigrācijas plāns un sadaļa "Atgriešanās Latvijā" portālā Latvija.lv

Sagaidāmās reālās perspektīvas reemigrācijas plānā

Kā veicināt sabiedrību līdzdarboties, dažādos procesos.

Ekonomiskā dimensija

VISAPTVEROŠS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS DIASPORAS ATBALSTAM

Latvijas "pēdas" pasaulē.

latviskās izglītības apjoms un kvalitāte

Jaunākās tendences atpakaļ migrācijas politikas jautājumu rosināšanā.

Mācību palīglīdzekļi

Kā varam veicināt jauniešu Latvijai piederības sajūtu?

Reemigrācija un reemigrantu iespējas Latvijā, latviešu valodas apmācība reemigrantiem un ārzemniekiem

Latviešu valodas apmācību nākotnes iespējas

Profesionāļu un uzņēmēju tīklošanās veicināšana

Latvijas 100gades sagaidīšana, kultūras mantojuma un arhīvu saglabāšana, sabiedrības iesaistīšana

sadarbība virtuālo izstāžu veidošanā

Latvijas bez vecāku apgādības palikušo bērnu un invalīdu integrācija un pilnvērtīga izaugsme Latvijas sabiedrībā, iesaistot Latvijas Valsts piederīgos visā Pasaulē.

Kultūras saites ar latviešu diaspora

Dažādi viedokļi. par izglītību diasporā

Reemigrācijas netradicionālie risinājumi

Bēgļu migrācija

1. Ārvalstīs dzīvojošo, strādājošo un izglītojošos Latvijas piederīgo iesaiste Latvijas kultūras, ekonomikas un zinātnes politikas īstenošanā un Latvijas tēla pozicionēšanā pasaulē, tai skaitā Latvijas 100-gades kontekstā.
2. Reemigrācijas plāna turpināšana, to modificējot atbilstoši kultūras, ekonomikas, zinātnes un izglītības globalizācijas tendencēm.
(Būšu pateicīgs par iespēju prezentēt šo viedokli)

1. Ārvalstīs dzīvojošo, strādājošo un izglītojošos Latvijas piederīgo iesaiste Latvijas kultūras, ekonomikas un zinātnes politikas īstenošanā un bagātināšanā.
2. Reemigrācijas plāna pilnveidošana atbilstoši globalizācijas izaicinājumiem.

Latvijas valsts un pašvaldību atbalsts kultūras saišu stiprināšanai

Tālmācības iespējas latviešu valodai diasporā

Ka un vai ārzemes glabāt sakrātās kultūras vērtības - piem. bibliotēkas, rakstnieku pieminu 'stūrīšus', izstādes u.c.? Pārvest uz Latviju - ne visur piemērotas telpas utt.?

Vēlos aicināt diasporas latviešus piedalīties Izgudrojumu un inovāciju izstādē MINOX 2016, kura notiks 7.-8. oktobrī Rīgā.

Pilsoniskā līdzdalība

Kāds atbalsts nepieciešams Latvijas skolām, lai nodrošinātu veiksmīgu reemigrējošo bērnu iekļaušanu.

Latviskās izglītības iespējas ārvalstīs mītošajiem, profesionāļu devums dzimtenei

Nodarbinātības iespējas reemigrācijas kontekstā

Diasporas aktīvā iesaiste cīņā pret Krievijas propagandu un naida kurināšanu

Iespēja pašvaldībām iesniegt projektus sadarbībai ar latviešiem ārzemēs

Komunikācija ar un starp latviešiem pasaulē

Diasporas bērnu izglītība tālmācībā

Trimdas kultūras mantojuma saglabāšanas un pētniecības jautājumi

Latviešu kultūrvēsturiskā mantojuma dokumentācija un saglabāšana

Kā iekļaut tos, kas atgriezušies Latvijā.

Jauniešu reemigrācijas un izglītības iespējas

Problēmas, ar kurām varētu sastapties Lielbritānijā dzīvojošie latvieši, pēc Brexit; kā varētu izmantot Latvijas simtgadi ,lai stiprinātu diasporas latviešu identitāti un vēlmi atgriezties mājās.

Sadarbība starp Latvijas pētniekiem un pētniekiem ārpus Latvijas, apmaiņas

Rūpes par bērnu veselību

LNB Letonikas un Baltijas centra iespējamā sadarbība ar latviešiem ārpus Latvijas

Patriotisma audzināšana skolā.

Kā iesaistīt jau repatriētos latviešus reemigrācijas veicināšanā? Kādas ir ārzemēs (ne Eiropā) dzīvojošo studentu studiju iespējas Latvijā?

Latviešu valodas apguve diasporā

Diasporas izglītības attīstība

Lasīšanas veicināšana bērniem.

Reemigrācijas plāns

Uzņēmējdarbības veicināšanas iespējas Latvijā.

Latvijas skolēnu izglītības iespējas Latvijā

Latvietis ārzemēs-tas ir labi vai slikti? Vai tas ir pienesums Latvijai vai zaudējums?

Valodas uzlabošanas kursi ārzemes latviešiem, kuriem latviešu valoda ir dzimtā valoda, bet gramatika varbūt nav visai laba, utt. Arī visādi citi jautājumi, bet domāju, ka šis būtu labs sākums.

Par darba un izglītības piedāvājumu reemigrācijas plāna ietvaros

Pašvaldību jaunākā pieredze un idejas ārzemju tautiešu piesaistē

Izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX kā platforma ārvalstīs dzīvojošu latviešu piesaistei Latvijai.

Latvieši ikdienas saskarsmē ar citu tautu pārstāvjiem - raksturīgās iezīmes, plusi un mīnusi, šobrīd un vēsturiski....

Lauksaimniecības Kopdarbība, kā Tautsaimniecības atdzimšanas pamats.

Piedalījos Cēsīs un pacēlu jautājumu par grāmatu "Latvijas talanti", kas varētu veicināt Latviešu patriotismu.

Komunikācija un sadarbība

Saziņa ar diasporu

Latvijas iedzīvotāju piederības apziņas un līdzdalības stiprināšana Latvijai

Kontakti saziņai

Gunta Robežniece, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departaments Informatīvās vides integrācijas nodaļas eksperte

         E-pasts: gunta.robezniece@km.gov.lv, konferenceinfo@gmail.com

         Tālr. (+371) 67330325

Gunta Kelle, konferences koordinatore

         E-pasts: konferenceinfo@gmail.com

         Tālr. (+371) 29453656